Regnskapstjenester

Vi holder til i Halden og har kunder over hele Norge

Vi tilbyr alle vanlige regnskapstjenester som bokføring, controller, fakturering, lønn, innrapporteringer til det offentlige med mer. Du kan selv velge å gjøre noen oppgaver, så kan vi ta oss av det du selv ikke behersker. Ta kontakt, så finner vi ut hvilken løsning som passer deg og din bedrift best.

Moderne 

verktøy

Praktikertjenesten benytter effektive og moderne verktøy. Vi tilbyr fleksible løsninger etter kundens ønske og behov.

Fakturering

Vi utarbeider faktura og evt. purringer.  Du kan også velge å fakturere selv med full integrering i økonomisystemet.

Rapport etter ønske

Vi registrerer bilagene elektronisk og utarbeider rapport i henhold til kundens ønske

Bilag

Vår regnskapsfører vil sammen med kunden gjennomgå hvordan regnskapsbilagene skal håndteres.

Komplett

årsregnskap

Vi utarbeider ligningspapirer med innsending til skatteetaten og komplett årsregnskap med innsending til Brønnøysund.

Remmiterings-tjenester

Vi tilbyr totale eller delvise remmiteringstjenester.  Vi kan levere automatiserte betalings- og remitteringstjenester der vi både bokfører regnskap og betaler i nettbank i samme arbeidsoperasjon.

Skybaserte løsninger

Vi tilbyr skybaserte tjenester der du kan få full kontroll over økonomien til enhvher tid.  Last opp bilag uavhengig hvilken enhet du har tilgjengelig og hvor du måtte befinne deg.