KOMPENSASJONSORDNING 2

ORDNINGEN UTVIDES

Regjeringen foreslår å øke støttenivået til 85 prosent og forlenge ordningen i to ekstra måneder, ut juni 2021.