Lønn & Personal

Mens du leder bedriften så fikser vi lønna

Vi tilbyr personaladministrasjon og reiseregninger.  

Ta kontakt, så finner vi ut hvilken løsning som passer deg og din bedrift best.

Personal-

administrasjon

Praktikertjenesten kan levere full personaladministrasjon slik som ansettelsesavtaler, oppfølging av sykemeldte, søke om arbeidstillatelse osv.

Vi hjelper deg med:

 • arbeidskontrakt for daglig leder og ansatte

 • endring av arbeidsavtale/arbeidskontrakt

 • hva en arbeidskontrakt bør inneholde

 • hvordan du søker om arbeidstillatelse

 • oppfølging av sykemeldte

Reiseregninger

Vi har løsninger for elektroniske reiseregninger, kjørelister  med full integrering i lønnssystemet ved kjøring av lønn.

Vi hjelper deg med:

 • krav til reisegodtgjørelse

 • elektroniske reiseregninger

 • føring av kjørelister

 • måltidsfradrag

 • kilometergjodtgjørelse

 • andre fradrag

Alltid oppdaterte

Vi er til enhver tid oppdatert på lovverket og holder orden på kundens lønnsavregning,

A-ordning og skatt-/ avgiftsoppgjør.

Vi hjelper deg med:

 • A-ordningen i Altinn

 • årsoppgave for arbeidsgiveravgift

 • lønns- og trekkoppgave

 • skatt